VÝSTAVA

VÝSTAVA

28. září – 30. dubna

František II. Rákóczi v Jindřichově Hradci

VÝSTAVA

VÝSTAVA

28. března – 18. dubna

Kata Geibl - fotografie

VÝSTAVA

VÝSTAVA

4. dubna – 1. května

Lajos Árpád Luzsicza – Mé krajiny / mé objekty

DEF

DEF

4. – 21. dubna

Dny evropského filmu - maďarské filmy

KONCERT

KONCERT

17. dubna

KALTENECKER-MARKÓ DUO

STIPENDIA

STIPENDIA

BALASSIHO STIPENDIJNÍ PROGRAM

MECS

MECS

maďarské památky v ČR

webové stránky

FILM

FILM

25. dubna

NEJSEM TVŮJ PŘÍTEL