PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

11. listopadu

Csavar Színház - "Nagyidai cigányok"

VÝSTAVA

VÝSTAVA

17. listopadu – 1. prosince

Rok zázraků: 1989, Střední Evropa

DEN POEZIE

DEN POEZIE

19. listopadu

Maďarsko-český večer poezie: Marie Iljašenko a Renátó Fehér

FILM

FILM

21. listopadu

O TĚLE A DUŠI

VÝSTAVA

VÝSTAVA

28. září – 31. prosince

František II. Rákóczi v Jindřichově Hradci

VÝSTAVA

VÝSTAVA

19. října – 15. listopadu

Norbert Ormai a revoluce 1848–49

VÝSTAVA

VÝSTAVA

21. října – 30. listopadu

40. let knihovny MI

VÝSTAVA

VÝSTAVA

5. listopadu - 10. ledna

Mistr Barcsay a jeho žáci

MAĎARŠTINA 2019-2020

MAĎARŠTINA 2019-2020

informace o kurzech MI a o zápisu

STIPENDIA

STIPENDIA

BALASSIHO STIPENDIJNÍ PROGRAM

MECS

MECS

maďarské památky v ČR

webové stránky