VÝSTAVA

VÝSTAVA

28. září – 31. prosince

František II. Rákóczi v Jindřichově Hradci

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

30. května – 30. listopadu

1989 – PÁD ŽELEZNÉ OPONY

FILMOVÉ ORATORIUM

FILMOVÉ ORATORIUM

25. června

Szemző – Forgách: Poslední láska Dr. Kafky

STIPENDIA

STIPENDIA

BALASSIHO STIPENDIJNÍ PROGRAM

MECS

MECS

maďarské památky v ČR

webové stránky