1. června – 31. července 2017   Sklepní galerie MI
HRDINKY MEZI HRDINY
osudy maďarských žen za 1. světové války
Výstava dokumentárních fotografií
 
Vernisáž: 1. června   18.00
Výstavu zahájí historik Lukáš Novotný, vedoucí Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Na vernisáži spoluúčinkuje houslistka a zpěvačka Ágnes Kutas.
 
První světová válka byla první moderní válkou v dějinách. A to i ve smyslu, že proti sobě bojovala nejen vojska, ale že se válčící strany snažily v zájmu vítězství zmobilizovat také celou společnost. Tato válka tedy neprobíhala ani pro Uhry jen za účasti mužů, na které se vztahovala povinná vojenská služba, nýbrž se jí zúčastnilo také téměř 11 milionů žen, žijících na daném území. Cílem naší výstavy je představit prostřednictvím několika charakteristických témat právě jejich statečné úsilí.
Výstavu zahájí historik Lukáš Novotný, vedoucí Katedry historických
věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
 
Po vernisáži se v 19 hodin ve Velkém sálu MI uskuteční promítání filmu BEZEJMENNÍ. Děj filmu režiséra Istvána Kovácse natočeného v roce 2016 se odehrává za první světové války.
 
slideshow-NOK IS HOSOK
 
 
 
FOTKY Z AKCE
 
DSC 0020
 
DSC 0028
 
DSC 0006
 
DSC 0058
 
DSC 0064