11. září 2017   17.00   Velký sál MI
POHÁDKA O GOLEMOVI
Představení divadel Gólem Színház a Szamárfül Projekt
 
Čtyři známé židovské lidové pohádky, které rámuje legenda o Golemovi.
Představení pro děti v maďarštině, ve spolupráci se Spolkem Iglice.
 
slideshow-GoleMese