24. září 2017   19.00   Rudolfinum - Dvořákova síň, Alšovo nábřeží 12, Praha 1
MLADÁ PRAHA 2017 – MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
 
Vystoupení Anny Fürjes v rámci ROKU KODÁLYE
 
slideshow-Mlada Praha 2017 B
 
Účastníci a program celého koncertu:
 
Anna Fürjes  (H) soprán/soprano
Takumi Inagaki (J) klavír/piano
Clarisse Moreau (F) hoboj/oboe
Hana Chang (USA) housle/violin
Jakub Pikla (CZ) dirigent/conductor
Orchestr Národního divadla/National Theatre Orchestra
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro klavír a orchestr  G dur KV 453
 (1756 - 1791)               Concerto for piano and orchestra in G major
                                              
 
Bohuslav Martinů          Koncert pro hoboj a orchestr
(1890-1959)                          Concerto for oboe and orchestra             
                                              
 
Zoltán Kodály              Kádár Kata – árie
(1882-1967)                   Szegény vagyok (Háry János)
 
Petr Iljič Čajkovskij        Koncert pro housle a orchestr D dur  op. 35
(1840 - 1893)                Concerto for violin and orchestra in D major

 

 

 
 
slideshow-Kodály év 2017-logo