19. října 2017   19.00   Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3
KONCERT KAPELY FONÓ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍHO SVÁTKU MAĎARSKA
 
20.45 TANČÍRNA S KAPELOU FONÓ 
 
„Páva pulyák” (páví děti)
Výstava fotografií JózsefA FarkasE
V předsálí Paláce Akropolis
 
Vstupné v předprodeji: 190 Kč; na místě: 240 Kč
Informace o vstupenkách na stránkách Paláce Akropolis
 
 
 
KAPELA FONÓ
 
Kapela Fonó vznikla v Budapešti v roce 1997. Jejími členy jsou muzikanti pocházející z různých regionů Maďarska a z území obývaných Maďary na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině, kteří se profesionálně věnují interpretaci, vyučování a výzkumu lidové hudby. Převážnou část našeho repertoáru tvoří instrumentální a vokální hudebních tradice a zpracování lidové hudby Maďarů a dalších národů obývajících Karpatskou kotlinu, usilující o její věrohodné přetlumočení. Hudebníci z naší kapely se věnují také sběru – čili hudebně folkloristickému průzkumu v terénu – a takto získané zkušenosti využívají i při vytváření našeho hudebního profilu. Členové našeho souboru (jednotlivě, ale i společně) spolupracují i s interprety z jiných hudebních žánrů jako je klasická smyčcová hudba, opera, moderní jazz, world music nebo autentický klezmer a tato naše činnost je zaznamenána již na několika tuctech desek. Hrajeme na maďarských a zahraničních festivalech a v koncertních sálech, tančírny nejčastěji pořádáme ve Skleněném sále budapešťského Paláce umění nebo v budínském Domě hudby Fonó. Z míst konání koncertů v Maďarsku v uplynulých 20 letech bychom vyzdvihli Národní koncertní sál Bély Bartóka v Paláci umění, Velký sál Hudební akademie, halu Bazaru Várkert, z těch zahraničních pak londýnskou Queen Elisabeth Hall, pařížská divadla Theatre National de Chaillot, Theratre de Rond Point a Théâtre de la Ville, norimberský koncertní sál Meistersingerhalle, Villa Medici v Římě, scéna varšavského Lapidaria nebo Menuhinův festival ve švýcarském Gstaadu.
 
Členové kapely:
Andrea Navratil – zpěv
Gergely Agócs – zpěv, tárogató, maďarské dudy, fujary, kobza
Tamás Gombai – housle
István „Szalonna” Pál – housle
Sándor D. Tóth – viola, niněra, gardon, kobza
 
 
slideshow-FONÓ
 
 
 
„PÁVA PULYÁK” (páví děti)
Výstava fotografií JÓZSEFA FARKASE
 

slideshow-FONÓ-fotókiállítás

 

 

 

nka logo 2012