19. října – 1. prosince 2017   foyer MI
SVÍTÁ – 1956-2016
Výstava
 
Dokumentární výstava na téma 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956 zachycuje momenty 12 dnů svobody a odboje proti sovětské represi. Hlavním námětem výstavy je paměť a její různé aspekty.
 
slideshow-Hajnalodik 2