17. dubna – 14. května 2018   18.00   Sklepní galerie MI
„ZE STARÉ VLASTI DO NOVÉ VLASTI“ – MAĎARSKY MLUVÍCÍ ŽIDÉ V IZRAELI
výstava fotografií Rittera Dorona v rámci festivalu MAŽIF
 
„Maďarské domy" ortodoxní čtvrti Jeruzaléma Me'a Še'arim ("Sto bran") byly postaveny v roce 1891 a původně měly sloužit jako ješivy. V té době mluvilo v okolí maďarsky mnoho lidí, ale i dnes se mezi starými jeruzalémskými domy můžeme setkat s lidmi mluvícími šťavnatým maďarským nářečím. Fotografie Dorona Rittera vznikly v jedné z nejstarších židovských čtvrtí Jeruzaléma Me'a Še'arim a skýtají nám pohledy na detaily ulic a „maďarské domy“.
 
vernisáž: 17. dubna v 18.00  
Výstavu zahájí Tomáš Kraus, tajemník Federace Židovských obcí v ČR.
Spoluúčinkuje houslový virtuóz Alexander Shonert.
 
slideshow-Ohazabol az uj hazaba B