26. června 2018   19.00   Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4
SLAVNOST TANCE –  GALAPROGRAM PROFESIONÁLNÍCH SOUBORŮ LIDOVÝCH TANCŮ ZEMÍ V4
 
Společné vystoupení Sľuk (SK), VUS Ondráš (CZ), Śląsk (PL) a Maďarského státního lidového souboru (M) oživí v barevném víru stoletou tradici maďarské, české, slovenské a polské krajiny. Soubory se nicméně zaměřují nejen na národní znaky, charakter, nebo rozdíly, ale také na podobnosti.
Hudební redakce: István Pál Szalonna
Choreografie: Gábor Mihályi
 
Akce se koná z pověření Veřejné nadace pro výzkum středo a východoevropských dějin a společnosti v rámci maďarského předsednictví V4 2017–2018.
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Kongresového centra.
 
slideshow-V4 TÁNCÜNNEP
 
 
 
 
slideshow-V4-es logók