28. – 29. září 2018   Palác Žofín – Velký sál, Slovanský ostrov, Praha 1
TURNÉ MAĎARSKÉ STÁTNÍ OPERY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY
 
28. září 19.00
Leoš Janáček: Její pastorkyňa
Režie: Attila Vidnyánszky
Text: Gabriela Preissová
Koncertní provedení opery
 
Její pastorkyňa nese silné motivy lidové hudby a vedle toho je pro ni charakteristická i vyhraněná náboženská linie. Na rozdíl od děl Kodálye se zde objevuje mimořádně přesný děj v reálném čase, v reálném prostoru a s přirozeným jazykem, který je již skoro hovorový. To vše je ale možné současně interpretovat i jako základní ale vůbec ne banální symboly umístění v konkrétním čase, v konkrétním dějišti a s předměty – jako například mlýn, který symbolizuje velké změny nastávající v lidském životě. A tímto podstatným symbolem přicházejí na pomoc hudební klišé převzaté v dobrém slova smyslu, jejichž vlastními charakteristikami jsou i obrovské kontrasty, když se vedle sebe postaví extrémně protikladné hodnoty, dotýkající se hranic grotesky.
 
 
 
29. září 19.00
Zoltán Kodály: Sikulské přástky
Režie: Znaniecki Michał
Koncertní provedení zpěvohry
 
Poslouchat maďarské lidové písničky během celého večera? A současně zní i autentická maďarská lidová hudba? Navíc na jevišti poskakují maďarští lidoví tanečníci? - Výše uvedené otázky ještě v době Zoltána KodályE mohly vzniknout, protože tento svět působil na jevišti Maďarské národní opery cizím dojmem, nemluvě o jiných zemích, ale kulturní tažení autora bylo úspěšné: prostřednictvím opery Székely fonó (Sikulské přástky) se maďarská lidová hudba jako jevištní umění dostala do celého světa.
 
 
 
slideshow-Operahaz 2018