23. října 2018   15.00   Maďarský klub, Ulice 28. října 15, Ostrava
ISTVÁN SZÉCHENYI, KTERÝ POLOŽIL ZÁKLADY MODERNÍHO MAĎARSKA
Vernisáž výstavy
 
Prezentace výstavy o životě a díle hraběte Istvána Széchenyiho, který pro svou politickou a veřejnou činnost byl nazýván „největším Maďarem“. K jeho jménu se váže založení Maďarské akademie věd, trvalé spojení Budína a Pešti řetězovým mostem, který dodnes nese jeho jméno, parolodní doprava po Dunaji a Balatonu, regulace toku středního Dunaje a Tisy, a pořádání koňských dostihů.
Výstavu připravil z pověření Ministerstva zahraničních věcí a ochodu Maďarska historik Dr. István Fónagy.
 
Výstava v rámci 20. ročníku Dnů maďarské kultury v Ostravě, ve spolupráci se Svazem Maďarů žijících v českých zemích.
 
 
slideshow-Szechenyi 2018