4. prosince 2018   19.00   Velký sál Maďarského institutu
ČESKO-MAĎARSKÉ OB(Z)ORY
Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů
prezentace knihy a diskuze odborníků
 
Kolektivní monografie pod edičním vedením Jiřího Janušky představuje v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny a maďarské literatury na českých univerzitách a také dějin výuky češtiny a české literatury na univerzitách v Maďarsku. Přináší nové informace o nejvýznamnějších osobnostech dějin české hungaristiky a jejich stopě v české vědě. Předmětem diskuze bude současnost a budoucnost české univerzitní hungaristiky a maďarské univerzitní bohemistiky.
 
Prezentace a diskuze se zúčastní:
prof. Andrea Seidler – předsedkyně Mezinárodní hungarologické společnosti
doc. Markéta Křížová – proděkanka FF UK pro zahraničí
dr. Oleg Fedosov – ELTE BTK, Katedra slavistiky
dr. Michal Kovář – Ústav germánských studií FF UK
doc. Simona Kolmanová – Katedra středoevropských studií FF UK
dr. Evžen Gál – Katedra středoevropských studií FF UK
dr. Jiří Januška – Katedra středoevropských studií FF UK
 
Pořad se simultánním tlumočením do češtiny a maďarštiny.
 
Pořádá Maďarský institut v Praze a Katedra středoevropských studií FF UK.
 
slideshow-Cesko-madarske obzory
 
 
 
FOTKY Z AKCE
 
 
DSC 0136
 
 
DSC 0142
 
 
DSC 0131
 
JIŘÍ JANUŠKA 
 
 
DSC 0151
 
ANDREA SEIDLER 
 
 
DSC 0183
 
EVŽEN GÁL 
 
 
DSC 0173
 
SIMONA KOLMANOVÁ 
 
 
DSC 0197
 
OLEG FEDOSOV 
 
 
DSC 0190 
MICHAL KOVÁŘ
 
 
DSC 0232 
MARKÉTA KŘÍŽOVÁ
 
 
DSC 0184 
 
 
DSC 0212