17. ledna 2019   10.00-16.00   Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2
„JAN PALACH – NAŠE SVĚDOMÍ…”
mezinárodní konference
 
Hlavním tématem konference je historický a morální dopad činu sebeobětování se jednotlivých „živých pochodní“ ve střední a východní Evropě v období po roce 1968 nejen na občany jednotlivých zemí, ale na veřejnost v kontextu celé Evropy. O situaci v Maďarsku přednese příspěvek dr. Csaba G. Kiss, literární a kulturní historik z Budapešti.
 
 
Projekt se uskuteční v spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ústavem pro studium totalitních režimů ČR, Českou televizí, Českým rozhlasem, Ekumenickou radou církví ČR. Na projektu se aktivně podílejí také odborníci paměťových institucí z Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polské republiky a Slovenska.