9. – 12. května 2018   Výstaviště Praha – Holešovice
SVĚT KNIHY PRAHA 2019 - mezinárodní knižní veletrh a literární festival
 
EXPOZICE MAĎARSKO – Střední hala S206
 
Expozice představí pestrou paletu maďarské literatury spolu s nejnovějšími a v posledních letech vydanými českými překlady. Maďarskou účast na veletrhu podporuje program Publishing Hungary.
 
  
Maďarské programy:
 
10. 5. 2019 Pátek
 
 
12.00 - 12.50   PROFESNÍ FÓRUM - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Soupis hungarik uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově je příručkou určenou badatelům, kteří se zajímají o literární a kulturní vztahy mezi českými a uherskými zeměmi a Československem a Maďarskem v období 19. a 20. století. Upozorňuje na řadu mimořádných dokumentů, které jistě budou předmětem dalšího studia badatelů kulturních dějin středoevropského prostoru.
Knihu představí za česko-maďarský autorský tým Miloš SládekAndor MészárosMarta Pató a Eszter Kovács. Moderuje Jan Linka.
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Hungarikumok
 
 
13.00 - 13.50   LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Vydání knihy Chtěl jsem mlčet se v Maďarsku stalo v roce 2013 skutečnou literární senzací. Z autorovy pozůstalosti se nečekaně vynořilo toto velmi osobně laděné vyznání mapující zhruba dekádu po anšlusu. Toto období nebylo pojato ani do Zpovědi, ani do Země, země!. Márai píše: „První dvě kapitoly Zpovědi před zahraniční veřejnost nepustím; nechci, aby toto smutné doznání, tuto obžalobu Maďarů četli i cizinci.“
Nejde tu však o kritiku Maďarů obecně, ale především o kritiku vlastní společenské vrstvy, která nese břímě odpovědnosti za roli, kterou Maďarsko sehrálo ve druhé světové válce.
Knihu vydává nakladatelství Academia. Prezentaci za účasti překladatelky Adély Gálové a literárního historika Evžena Gála moderuje Marta Pató.
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Márai
 
 
 
11. 5. 2019 Sobota
 
13.00 - 13.50   LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo
Životopisná próza vynikajícího maďarského spisovatele a básníka romského původu Tamáse Jónáse vyšla v roce 2013. Kniha představuje cyklus intimních, silně lyrizovaných příběhů z dětství, u kterých vůdčím motivem je vzpomínka na otce. Péter Esterházy mladšího kolegu charakterizoval následujícími slovy: „Tamás Jónás je plný příběhů o chudobě, o pocitu bezmoci, o bolesti, o lásce, o tělu, o bohatství a da capo: o chudobě – je plný příběhů a je plný nadání“.
Knihu vydává nakladatelství Fra. Prezentaci za účasti autora a překladatelky Adély Gálové moderuje básník Petr Borkovec.
Pořad se simultánním tlumočením do češtiny a maďarštiny.
 
14.00   S206 - Střední hala
Tamás Jónás - autogramiáda
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Jónás
 
 
17.00 - 17.50   LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Konceptuální poezie Gábora Gyukicse se svou výjimečnou schopností zhušťovat, vytvářet zkraty a nenásilně, naprosto přirozenou cestou nacházet spojení mezi neuvěřitelně dalekými a mikroskopicky blízkými věcmi bývá mimo jiné často přirovnávána k poezii indiánské, orientální i hermetické, a přestože (zejména v Gyukicsově případě) každé škatulkování pokulhává, bývá řazena do kategorie minimal art.
Sbírku v českém překladu Roberta Svobody vydává nakladatelství Protimluv. Prezentace se koná za účasti autora a překladatele. Spoluúčinkuje kytarista Jindra Holubec.
Pořad se simultánním tlumočením do češtiny a maďarštiny.
 
18.00   Stánek MAĎARSKO, S206 - Střední hala
Gábor Gyukics – autogramiáda
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Gyukics
 
 
 
 
 
FOTKY Z AKCE
 
DSC 0715
 
 
DSC 0473
 
 
 
DSC 0538
 
 
DSC 0576
 
 
DSC 0625
 
 
DSC 0671
 
 
DSC 0644
 
 
DSC 0667
 
 
DSC 0879 
 
 
DSC 0967
 
 
DSC 0949
 
 
DSC 0906
 
 
DSC 0566
 
 
DSC 0692
 
 
DSC 0722
 
 
DSC 0065
 
 
DSC 0042
 
 
DSC 0052
 
 
DSC 0090
 
 
DSC 0081
 
 
DSC 0135
 
 
DSC 0147
 
 
DSC 0151