9. – 12. května 2018   Výstaviště Praha – Holešovice
SVĚT KNIHY PRAHA 2019 - mezinárodní knižní veletrh a literární festival
 
EXPOZICE MAĎARSKO – Střední hala S206
 
Expozice představí pestrou paletu maďarské literatury spolu s nejnovějšími a v posledních letech vydanými českými překlady. Maďarskou účast na veletrhu podporuje program Publishing Hungary.
 
  
Maďarské programy:
 
10. 5. 2019 Pátek
 
 
12.00 - 12.50   PROFESNÍ FÓRUM - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Soupis hungarik uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově je příručkou určenou badatelům, kteří se zajímají o literární a kulturní vztahy mezi českými a uherskými zeměmi a Československem a Maďarskem v období 19. a 20. století. Upozorňuje na řadu mimořádných dokumentů, které jistě budou předmětem dalšího studia badatelů kulturních dějin středoevropského prostoru.
Knihu představí za česko-maďarský autorský tým Miloš SládekAndor MészárosMarta Pató a Eszter Kovács. Moderuje Jan Linka.
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Hungarikumok
 
 
13.00 - 13.50   LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Vydání knihy Chtěl jsem mlčet se v Maďarsku stalo v roce 2013 skutečnou literární senzací. Z autorovy pozůstalosti se nečekaně vynořilo toto velmi osobně laděné vyznání mapující zhruba dekádu po anšlusu. Toto období nebylo pojato ani do Zpovědi, ani do Země, země!. Márai píše: „První dvě kapitoly Zpovědi před zahraniční veřejnost nepustím; nechci, aby toto smutné doznání, tuto obžalobu Maďarů četli i cizinci.“
Nejde tu však o kritiku Maďarů obecně, ale především o kritiku vlastní společenské vrstvy, která nese břímě odpovědnosti za roli, kterou Maďarsko sehrálo ve druhé světové válce.
Knihu vydává nakladatelství Academia. Prezentaci za účasti překladatelky Adély Gálové a literárního historika Evžena Gála moderuje Marta Pató.
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Márai
 
 
 
11. 5. 2019 Sobota
 
13.00 - 13.50   LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo
Životopisná próza vynikajícího maďarského spisovatele a básníka romského původu Tamáse Jónáse vyšla v roce 2013. Kniha představuje cyklus intimních, silně lyrizovaných příběhů z dětství, u kterých vůdčím motivem je vzpomínka na otce. Péter Esterházy mladšího kolegu charakterizoval následujícími slovy: „Tamás Jónás je plný příběhů o chudobě, o pocitu bezmoci, o bolesti, o lásce, o tělu, o bohatství a da capo: o chudobě – je plný příběhů a je plný nadání“.
Knihu vydává nakladatelství Fra. Prezentaci za účasti autora a překladatelky Adély Gálové moderuje básník Petr Borkovec.
Pořad se simultánním tlumočením do češtiny a maďarštiny.
 
14.00   S206 - Střední hala
Tamás Jónás - autogramiáda
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Jónás
 
 
17.00 - 17.50   LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Konceptuální poezie Gábora Gyukicse se svou výjimečnou schopností zhušťovat, vytvářet zkraty a nenásilně, naprosto přirozenou cestou nacházet spojení mezi neuvěřitelně dalekými a mikroskopicky blízkými věcmi bývá mimo jiné často přirovnávána k poezii indiánské, orientální i hermetické, a přestože (zejména v Gyukicsově případě) každé škatulkování pokulhává, bývá řazena do kategorie minimal art.
Sbírku v českém překladu Roberta Svobody vydává nakladatelství Protimluv. Prezentace se koná za účasti autora a překladatele. Spoluúčinkuje kytarista Jindra Holubec.
Pořad se simultánním tlumočením do češtiny a maďarštiny.
 
18.00   Stánek MAĎARSKO, S206 - Střední hala
Gábor Gyukics – autogramiáda
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Gyukics