10. května   12.00   SVĚT KNIHY - Profesní fórum, Výstaviště Praha – Holešovice (pravé křídlo)
HUNGARIKA VE SBÍRKÁCH LITERÁRNÍHO ARCHIVU PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
prezentace knihy
 
Po pěti letech příprav a badatelské práce právě vychází výběrový soupis nazvaný Hungarika ve sbírkách Literárního archivu PNP. Vznikl na základě mezinárodní spolupráce mezi maďarskými a českými bohemisty a historiky, jeho autory jsou Eszter Kovács, Marta Pató, Andor Mészáros a Miloš Sládek. Soupis obsahuje základní údaje o archiváliích uložených v Literárním archivu PNP, dokládajících česko-maďarské kontakty mezi spisovateli, vědci, nakladatelstvími a dalšími literárními korporacemi zejména v období od konce 18. století do současnosti. Součástí soupisu je též soupis slovacik ze sbírek LA PNP z doby před vznikem samostatné ČSR. Příručka vychází v jazykově české a jazykově maďarské verzi, její vydání financovala maďarská grantová agentura NK FIH (OTKA).
 
Knihu představí za česko-maďarský autorský tým Miloš Sládek, Andor Mészáros, Marta Pató a Eszter Kovács. Moderuje Jan Linka.
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Hungarikumok
 
 
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Hungarikumok-LOGOK