10. května 2019   19.30   BOŽSKÁ LAHVICE, Italská 13, Praha 2 - Vinohrady
GÁBOR GYUKICS: ČÍ JE TA TVÁŘ
prezentace básnické sbírky za účasti autora
 
Konceptuální poezie Gábora Gyukicse se svou výjimečnou schopností zhušťovat, vytvářet zkraty a nenásilně, naprosto přirozenou cestou nacházet spojení mezi neuvěřitelně dalekými a mikroskopicky blízkými věcmi bývá mimo jiné často přirovnávána k poezii indiánské, orientální i hermetické. Sbírku v českém překladu Roberta Svobody vydává nakladatelství Protimluv.
 
Prezentace se koná za účasti autora a překladatele.
Spoluúčinkuje kytarista Jindra Holubec.
 
 
 
slideshow-SVET KNIHY 2019-Gyukics
 
 
Gábor Gyukics (Budapešť, 1958) překladatel poezie a maďarsko-americký básník, píše anglicky i maďarsky a z obou jazyků také překládá. Mezi lety 1988 a 2002 žil ve Spojených Státech, předtím dva roky v Nizozemsku. Čtyři ze svých básnických knih vydal v rodné maďarštině, pátou (Last smile) již bilingvně. Jeho díla vycházejí v obou jazykových oblastech a na kontě má devět překladových sbírek. Momentálně žije v Segedínu. Patří k významným propagátorům slam poetry. V Maďarsku udomácnil otevřená autorská čtení (open reading) a večery jazzové poezie, jichž od roku 1999 zorganizoval a uváděl několik desítek. Je členem maďarské Společnosti spisovatelů (Szépírók Társasága) a Sdružení maďarských překladatelů (Magyar Műfordítók Egyesülete).
Jeho konceptuální poezie se svou výjimečnou schopností zhušťovat bývá často přirovnávána k poezii indiánské, orientální i hermetické, a bývá řazena do kategorie minimal art.