30. května – 30. listopadu 2019   Královská zahrada Pražského hradu a Letohrádek královny Anny
1989 – PÁD ŽELEZNÉ OPONY
fotografická výstava
 
Fotografická výstava je rozsáhlým svědectvím o zlomovém roku 1989 ve střední Evropě znamenajícím pád „železné opony“. Sedmdesát českých a slovenských fotografů a pětadvaceti zahraničních autorů z Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a bývalé NDR se podílí na dramatickém příběhu konce komunismu v tzv. socialistickém bloku. Mezi maďarskými tvůrci unikátního výstavního souboru jsou András Bánkuti, Péter Korniss, Tamás Szigeti, Barnabás Szabó.
 
slideshow-Pad zelezne opony-foto
 
  
 
slideshow-Srdce narodu 2019-LOGOK