11. dubna 2020
DEN MAĎARSKÉ POEZIE
Čeští básníci a překladatelé čtou současnou maďarskou poezii v českém překladu.
 
 
Básník Petr Hruška čte úryvek z cyklu Istvána Vöröse Vlastní Tao v překladu Tomáše Vašuta.
slideshow-DMP 2020 Petr Hruška - István Vörös
 
 
Básník Petr Borkovec čte báseň Jánose Téreyho Severní strana v překladu Roberta Svobody.
slideshow-DMP 2020 Petr Borkovec - János Térey
 
 
Básník Tomás Míka čte báseň Dániela Varróa Ráno v překladu Roberta Svobody.
slideshow-DMP 2020 Tomáš Míka - Dániel Varró
 
 
Básník Jaromír Typlt čte básně Mátyáse Sirokaiho Sklo a Kov. Básně přeložili Tünde Mészáros a Jaromír Typlt.
slideshow-DMP 2020 Jaromír Typlt - Mátyás Sirokai
 
 
Básnířka Marie Iljašenko čte báseň Renátóa Fehéra Známý, Evropan K v překladu Tomáše Vašuta.
slideshow-DMP 2020 Marie Iljašenko - Renátó Fehér
 
 
Básník Josef Straka čte básně Kornélie Deres Dřevěné městečko a Na břehu Rýna v překladu Tomáše Vašuta.
slideshow-DMP 2020 Jarosef Straka - Kornélia Deres
 
 
Básník Jan K. Faltus čte básně Endreho Szkárosiho Jakže? a Intermezzo v překladu Roberta Svobody.
slideshow-DMP 2020 Jan K Faltus - Endre Szkárosi
 
 
Překladatel Robert Svoboda čte básně Gábora Gyukicse dětská hra a záběh ve vlastním překladu.
slideshow-DMP 2020 Robert Svoboda - Gábor Gyukics
 
 
Attila Gál čte básně Jánose Lackfiho Ztráta tepla, Průměrný týden a Patra v překladu Roberta Svobody.
slideshow-DMP 2020 Attila Gál - János Lackfi