19. září 2012 - 29. ledna 2013   klub MI

VÝSTAVY DĚTSKÝCH KRESEB

při příležitosti 10. výročí založení spolku maďarkých rodičů v Praze Iglice