14. května – 23. června 2013   Sklepní galerie MI 

Katalin Gály – Katalin Haász: FLOWING  FACES – COVERED PAINTINGS
Nejnovější trendy v abstraktní tvorbě současného maďarského malířství 
 
FLOWING  FACES 
"V tvárach zobrazujem ľudí, ako ich vidím zvnútra, keď so mnou komunikujú. Médiom je ruka, ktorá je síce obmedzená telesnosťou, ale tu sa jej hlavnou vlastnosťou stala tekutosť. Vychádzala som totižz toho, žečlovek, keď sa narodí, jeho myseľ je plastická, tekutá. Tekutosť je v tomto prípade stavom akejsi virtuality, keď myseľ je zároveň prítomná aj v minulosti, aj v prítomnosti.
Vo videu Flowing Faces malá pohyblivá tváro-ruka pláve svoje trasy v tekutej sfére Nevedomia. Týmto pohybom vzniká sieť tváro-rúk, ktorá predstavuje konšteláciu mojich rozhodnutí, urobených v rôznych existenciálnych situáciách.."

 

new-1

 

Katalin Gály

 

 

HAASZ-portre- kicsi

Katalin Haász

 

Haasz-kepek