26. června – 15. září 2013    foyer MI
MADE IN HUNGARY 1880 – 2010
 
Výstava představuje špičkové výrobky maďarského produktového a grafického designu posledních 130 let realizovaných či plánovaných v rozličných průmyslových odvětvích - od dopravních prostředků, nábytku, porcelánu, elektrických přístrojů, přes užitou grafiku a kosmetiku, až po Rubikovu kostku.
 
Vernisáž výstavy ve středu 26. června v 19 hodin.
slideshow-MADE IN HUNGARY 01
 
Výstava sleduje dějiny maďarského designu v průběhu 20. století na příkladech vynikajících
výrobků a idejí. V případě představených exponátů však nejde pouze o formální estetické kvality –
výstava prezentuje objekty, mezi jejichž přednosti patří vedle nepostradatelné kvality vnějšího
 tvaru i další hodnoty (technologické, ekonomické,sociologické aj.). Širší je i časové vymezení obsahu
expozice, jejíž linie počíná v době rozvoje kultury úzce související s industrializací Maďarska a končí
 v období epochálních změn počátku 21. století. Výstava vypráví příběh tohoto období
prostřednictvím změn formy výrobků.
 
Autor koncepce výstavy a kurátor: Gyula Ernyey
slideshow-MADE IN HUNGARY 02