15. – 18. května 2014index-zaszlo-magyarul
Čestný host MAĎARSKO
 
 
slideshow-kni-hu
 

 

Tisíc odstínů černobílé

Konec Gutenbergovy galaxie předpověděli již před více než půlstoletím, zdá se však, že mylně. Černá písmena vinoucí se po bílém listu přitahují nejenom starší, ale i mladší generaci v dosud nevídané míře. Změna čtenářských návyků v posledních několika desetiletích ukazuje, že knihy a jimi zprostředkované informace žijí dál ve stále nových a nových podobách. Černobílá nemá jen pouhých padesát odstínů; jedinečným způsobem dokáže na sebe vzít všechny odstíny barevné stupnice, a činí tak náš svět čím dál zajímavějším a pestřejším.

Představit tuto různorodost psaného slova je posláním knižního veletrhu, jehož čestným hostem je nejenom maďarská literatura, ale i samotné Maďarsko v celé své barvitosti. Tuto barvitost představuje jak maďarský pavilon a s ním spojené programy, tak i nově vydané knihy, které nabízejí českému čtenáři nejenom maďarskou literaturu, ale i možnost pohlédnout na sebe v maďarském a středoevropském zrcadle. Vycházeje z této rozmanitosti připomíná maďarský pavilon jarmark, který láká návštěvníky na pouťové atrakce; budou zde jarmareční produkce a vyvolávači, tanec i ukázky gastronomie - návštěvníci budou mít možnost okusit všechny tyto maďarské chutě a také se budou moci setkat se zajímavými osobnostmi, které se svými díly řadí mezi nejčtenější autory současné evropské literatury. Podíleli jsme se na prezentaci tvorby takových autorů, jako je Péter Esterházy, Péter Nádas, Krisztina Tóth, György Spiró, László F. Földényi a János Háy, z jejichž děl budou číst ukázky známí čeští herci, a s těmi, co navštíví Prahu, budou debatovat známí čeští publicisté. V jubilejním roce pádu komunizmu ve střední Evropě vychází antologie maďarské katolické literatury 20. století, která vyplní chybějící mezery v této oblasti. Maďarští literární souputníci Jaroslava Durycha či Jakuba Demla odstraňují bílá místa v dějinách maďarsko-českých kulturních vztahů a dokládají sílu křesťanského humanizmu, který toho tolik vykonal a stále vykonává v boji proti totalitnímu způsobu myšlení.

Ve znamení rozmanitosti je kladen důraz i na vydávání vědecké literatury. Knihy Richarda Pražáka a Simony Kolmanové poskytují vhled do dějin maďarsko-českých vztahů. V rámci programu představíme návštěvníkům, jaký význam pro Maďarsko má Bohumil Hrabal, co pro jeho překladatele a čtenáře znamená jeho vypravěčské umění. O okolnostech zrození moderního českého národa v 19. století pojednává monografie věnovaná Jánu Kollárovi, tvůrci básnické skladby Slávy dcera, ve které její autor, bohemista Róbert Kiss Szemán osvětluje, čím se Pešť a Budín přičinily o české národní obrození. Zajímavé zrcadlo nabízí české kultuře také publikace přibližující bádání maďarských bohemistů, představující vývoj a nejnovější výsledky maďarské bohemistiky. Pestrá paleta témat svědčí o tom, jak mnohovrstevnatá je přítomnost české kultury v Maďarsku. Beseda maďarských bohemistů u kulatého stolu bude zaměřená na to, co z české kultury považují za důležité a proč.

 
 
 

Milí přátelé!

V minulých dvou letech se Maďarsko – díky programu Publishing Hungary – mohlo na pražském knižním veletrhu prezentovat samostatným stánkem, a této kontinuální přítomnosti vděčíme za to, že se v roce 2014 můžeme na této významné knižní přehlídce střední Evropy představit jako čestný host. Status čestného hosta pražského knižního veletrhu, který nejenom dokládá existenci pevných vztahů v oblasti literatury, ale zároveň posiluje snahy naší  kulturní diplomacie, nás velmi těší.

Vědomí středoevropské identity je naší společnou zkušeností se světem, který z důvodu vzájemného prorůstání kultury a tradic obou národů – českého a maďarského – zanechal v našich literaturách často velmi podobný otisk. Díky tomu lépe a hlouběji chápeme navzájem své spisovatele a básníky, ať už jde o současné autory nebo klasiky.

Osnovu našeho programu tvoří prezentace knih vydaných k této příležitosti, autogramiády, debaty u kulatého stolu a diskusní fóra. Značná část představovaných svazků mohla vyjít díky přispění maďarského programu na podporu překladů a rovněž tak díky obětavé práci českých nakladatelství.

Tentokrát jsme v návrhu naší účasti věnovali mnohem větší prostor literatuře faktu; ve znamení dialogu české hungaristiky a maďarské bohemistiky představíme významné historické, kulturněhistorické a literárněhistorické výsledky jejich bádání. Čeští odborníci píší ve svých knihách o maďarské historii a literatuře, zatímco Maďaři se vyjadřují k tomu, jak oni vidí české dějiny a literaturu. V moderním rámci budou pokračovat ve středoevropském dialogu, jehož tradice trvá již staletí.

Při sestavení našeho programu jsme rovněž usilovali o to, abychom českým návštěvníkům veletrhu kromě literatury představili co největší segment naší kultury, takže vedle tradičních knižních prezentací jsme připravili literární jarmark, ukázky gastronomie i lidového tance.

Hatos Pál-nagy 

Pál Hatos
generální ředitel Balassiho institutu

 

 
Zvaní hosté:
Péter Esterházy, László F. Földényi, János Háy, Csaba Gy. Kiss, Gábor Kálmán, Simona Kolmanová, Zsófia Mautner, Andor Mészáros, György Spiró, László Szigeti, Krisztina Tóth, Zsuzsa V. Detre, György Varga, István Vörös

 

 

Podrobný program:

 
15. 5. 2014 Čtvrtek
 
10.00
VELKÝ SÁL - Střední hala
Slavnostní zahájení veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2014
V rámci slavnostního otevíracího aktu mimo jiné promluví oficiální představitelé Maďarska, ministr Zoltán Balog, vedoucího maďarského Ministerstva lidských zdrojů a generální ředitel Balassiho institutu Pál Hatos.
Tlumočení: čeština, maďarština, angličtina
 
11.00
S201 - Střední hala
MAĎARSKO - oficiální otevření stánku čestného hosta veletrhu
Za účasti vedoucího maďarského Ministerstva lidských zdrojů, ministra Zoltána Baloga a generálního ředitele Balassiho institutu Pála Hatose.
Tlumočení: čeština, maďarština
 
13.30
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
14.00 - 14.15
VELKÝ SÁL - Střední hala
Prezentace výstavy Györgye Czabána
Zahájení výstavy fotografa, režiséra, nezávislého tvůrce a organizátora Györgye CzabánaBudapešť od Bartóka k Banksymu. (Více informací v sekci Výstavy)
Tlumočení: čeština, maďarština

 

Czaban 02Czaban 03 

 

14.15 - 14.50
VELKÝ SÁL - Střední hala
Nové maďarské knihy
Souhrnná prezentace nejnovějších českých překladů z maďarské beletrie i nových titulů odborné lieratury. Mezi publikacemi nechybí díla největších osobností současné maďarské literatury jako Imreho Kertésze, Pétera Esterházyho, Pétera Nádase nebo Krisztiny Tóthové.
Uvádí redaktor Jan Nejedlý.
 
15.00 - 15.50Madarsti basnici 19 stoleti-obalka
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Maďarští básníci 19. století v českých překladech
Prezentace nové knihy hungaroložky a překladatelky Simony Kolmanové, která vyučuje maďarskou literaturu na Katedře středoevropských studií FF UK.
Moderuje Marta Pató.
 
Simona KolmanováSimona Kolmanová (1965)
Pedagožka a překladatelka, která působí jako odborná asistentka na Katedře středoevropských studií FF UK. Od roku 1994 je členkou Mezinárodní asociace maďarských studií. Zajímá se o maďarskou historii a literaturu 19. století. Vedle překladů děl Lászlóa Krasznahorkaiho (Satanské tango, Od severu hora / Od jihu jezero / Od západu cesty / Od východu řeka) publikuje odborné stati a monografie (Humor Móra Jókaiho a Kálmána Mikszátha v zrcadle vnímání humoru a komična – Typy humoru a komična v české a maďarské literatuře druhé poloviny 19. století -1998; Mladý Čech, maďarský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů (se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby) - 2009.
 
16.00 - 16.50
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo
János Háy    
Setkání s významným básníkem, romanopiscem a dramatikem střední generace, jehož dílo ho řadí bezesporu k nejzajímavějším autorům současné maďarské literatury. V programu zazní ukázky z jeho nejnovějšího románu "Podzemní garáž“.
Moderuje literární historička Simona Kolmanová.
Tlumočení: čeština, maďarština

 

Háy JánosJános Háy (1960)

Básník, prozaik a dramatik, který absolvoval v roce 1985 na Vysoké škole pedagogické v Segedínu obor ruština-dějepis. Později získal ještě diplom z estetiky na Filozofiké fakultě budapešťské univerzity ELTE. Mezi roky 1982-1992 byl redaktorem nakladatelství Holnap, v letech 1993-1996 pracoval pro Pesti Szalon a od roku 1997 je redaktorem nakladatelství Palatinus, které spoluzakládal. Publikuje od roku 1982 a patří k nejplodnějším, nejvšestrannějším a nejzajímavějším autorům své generace. Je nositelem mnoha prestižních maďarských literárních cen, mj. Ceny Józsefa Attily, Ceny Sándora Máraiho. Za divadelní hru Gézagyerek (Ten náš Géza) převzal cenu divadelních kritiků za nejlepší drama roku (ročník 2001-2002).

 
17.00
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
17.30
S201 - Střední hala
Lidové tance
Maďarské lidové tance ze všech regionů Karpatské kotliny v podání tanečníků Taneční skupiny Kecskemét.
 
18.00 – externí program
Maďarský institut Praha, Rytířská 25-27, Praha 1
EMIGRANT – VŠECHNO JE JINAK (Az emigráns – Minden másképp van)
2006, 100 min., anglické titulky, tlumočení do češtiny
Literární předloha: Sándor Márai: Deník 1948-89
Režie: Györgyi Szalai, István Dárday
Hrají: Ferenc Bács, Katalin Gyöngyössy, Gábor Welker, Mónika Balsai
Film, zpracovávající příběh posledních let spisovatele Sándora Máraiho a jeho ženy, jež dobrovolně zvolili život v emigraci, je prokládán vzpomínkami na společně prožitý život a az emigrans minden maskepp vanmyšlenkami autora o podstatě a smyslu tvorby.Vyprávění začíná vzpomínkami Máraiho a Loly na mládí strávené v Neapoli a pokračuje až do San Diega, kde manželé v naprosté odloučenosti prožili svá poslední léta.Autor píšící pouze ve své mateřštině, který prchá před diktaturou,se od své vlasti po převratu 1947 distancuje nejenom fyzicky, ale nedovolí v ní ani vydávat svá díla, dokud na její půdě bude jediná sovětská vojenská holinka. Přestože byl v posledních letech do Maďarska stále častěji zván a připravovala se rehabilitace jeho osoby i díla, zůstává Márai důsledně nekompromisní. Tragedií jeho osudu je, že se k dobrovolnému odchodu ze života rozhodl pouhých několik měsíců před změnou režimu. Dnes je tento světoznámý spisovatel překládán do mnoha jazyků včetně češtiny.
 
16. 5. 2014 Pátek
  
10.00
S201 - Střední hala
Lidové tance
Maďarské lidové tance ze všech regionů Karpatské kotliny v podání tanečníků Taneční skupiny Kecskemét.
 
10.30
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
11.00 - 11.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)Nema nauka stromu o spase-antologie
Antologie maďarské katolické literatury
Katolická literatura je v širším smyslu duchovní hnutí a literární směr trvající od konce 19. století do dnes. V moderní maďarské literatuře je nositelkou konzervativních, uměleckých a lidských hodnot, její literárně-historická recepce a ocenění však bylo v době komunistického režimu nedostatečné. Antologie poskytuje čtenáři na základě historických i estetických kritérií výběr ze všech literárních druhů a žánrů a usnadňuje tak cestu k pochopení maďarské katolické literatury v českém prostředí. Účinkují Martin C. Putna, Pál Hatos, Lucie Szymanowska a Simona Kolmanová. 
 
12.00 - 12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)Slovansky Goethe-obalka
Slovanský Goethe v Pešti - Ján Kollár a národní emblematizmus středoevropských Slovanů
Prezentaci knihy maďarského literárního historika, bohemisty, slovakisty a univerzitního profesora Róberta Kisse Szemána povede literární vědec Peter Zajac. Autor staví bádání o Kollárovi na zcela nové základy. Pomocí rozsáhlého filologického aparátu poutavým způsobem načrtává portrét této velké postavy českého národního obrození a jako první monografie zabývající se Kollárovým dílem vyplňuje současnĕ obsažným způsobem dosavadní cézuru v literární historii. 

 

Kiss Szemán Róbert f-Gál AttilaRóbert Kiss Szemán (1962)

Literární historik a kulturní diplomat, který spoluzakládal obor slovakistiky na FF Katolické univerzity Pétera Pázmánye. V letech 1989-2000 byl redaktorem katolického časopisu Vigilia. V letech 2000-2005 byl ředitelem Maďarského kulturního střediska v Praze. Po restrukturalizaci na Balassiho institut - Maďarský institut Praha zde od roku 2011 opět působí ve funkci ředitele. Jeho vědecká činnost se soustřeďuje na literární komparatistiku středoevropského prostoru, dějiny filozofického myšlení a kulturní dějiny středoevropských národních hnutí, především dílo Jána Kollára. Zabývá se také českou, slovenskou a maďarskou katolickou literaturou 20. století v evropském kontextu. Je členem několika maďarských, slovenských a českých vědeckých společností, pravidelně publikuje své odborné studie v maďarštině, slovenštině, češtině a němčině v maďarských i zahraničních sbornících. Aktuálně vychází jeho kniha Slovænský Gœthe v Pešti - Ján Kollár a národní emblematizmus středoevropských Slovanů.

 
 
 
13.00 - 13.50
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídloMalancholie-obal
Setkání s autorem Lászlóem F. Földényim a prezentace jeho knihy „Melancholie”
Literární historik, kritik a filozof narušuje stereotypní názory, které melancholiky umístňovaly do tmavých odlehlých koutů a předepisovaly jim trávit dny a noci vzdychaním nad marností světa. Földényi konkretizuje vnitřně protikladnou a ambivalentní povahu melancholie na historickém materiálu.
Účinkují překladatel Robert Svoboda a redaktor Michal Špína.
Tlumočení: čeština, maďarština
 
Földényi F LászlóLászló F. Földényi (1952)
Maďarský estetik, umělecký kritik, literární historik, umělecký překladatel a univerzitní pedagog publikuje převážně eseje a studie. Je plodným autorem, od roku 1977 vydal přes dvacet svazků se zaměřením na beletrii, divadelní drama, výtvarné umění, filozofii atd. V roce 2007 vydal knihu s názvem "Az irodalom gyanúba keveredett – Kertész Imre-szótár” (Literatura v podezření – slovník Imreho Kertésze), která netradičním způsobem z pohledu užívání charakteristických výrazů v alfabetickém pořadí studuje dílo maďarského laureáta Nobelovy ceny. Česky vydalo v roce 2013 nakladatelství Malvern v překladu Roberta Svobody knihu Melancholie (Melankólia, 1984). Tato studie o dějinách melancholie v evropské kultuře od starověku do současnosti byla již přeložena do němčiny a španělštiny. Földényi je nositelem mj. Ceny Attily Józsefa a Istvána Széchényiho.
 
14.00          
S201 - Střední hala
László F. Földényi – autogramiáda
 
14.20
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
15.00 - 15.50
VELKÝ SÁL - Střední halaNa uprku pred sebou samymi
Maďarské horizonty středoevropské komparatistiky
Literatura - kultura – jazyk
Maďarská bohemistika se svou více než půl století dlouho trvající tradicí zaujímá mezi filologickými vědami v Maďarsku zvláštní místo. Výzkum českého jazyka, literatury, kultury a česko-maďarských kulturních vztahů dosáhl v posledních desetiletích velké popularity a vznikla řada vědeckých center, která bádájí v oblasti bohemistiky na vysoké úrovni. Studie uveřejněné v této publikaci obohatí českou vědeckou obec o nový, vnější přístup k bohemistice a představí maďarské horizonty bohemistiky za účasti autorů a redaktorů knihy, Istvána Vöröse, Andora Mészárose a Csaby Gy. Kisse. Moderuje Marta Pató.
Tlumočení: čeština, maďarština

 

Kiss Gy CsabaCsaba Gy. Kiss (1945)

Kulturní a literární historik, který na ELTE v Budapešti absolvoval obory germanistika a maďarský jazyk a literatura. Aktivně působil  v mnoha profesních organizacích a vědeckých komisích, jako redaktor pracoval v časopisech Nagyvilág, Hitel, Protestáns Szemle. Jako hostující profesor působil v Záhřebu, Nitře a v Praze. Od r. 2011 pracuje na univerzitě ve Varšavě. Je členem smíšeného výboru maďarsko-polských a maďarsko-slovenských historiků. Jeho vědecká činnost se upíná na literárně-kulturní vztahy národů středoevropského prostoru, o nichž publikuje eseje, články a vědecké studie. Ta nejnovější se nazývá Národy a předsudky - eseje a studie od Jadranu k Baltu.
 
Mészáros Andor 2Andor Mészáros (1971)
Historik, literární historik a bohemista, jehož doktorandská práce vyšla v knižní podobě pod názvem A cseh elem a magyar polgárosodásban (Český živel ve vývoji maďarské měšťanské společnosti, 2007). Vyučoval na zahraničních univerzitách v České republice (Praha, Olomouc), na Slovensku (Banská Bystrica), v Polsku (Lublin), v Rumunsku (Kluž) a v Itálii (Neapol). Od r. 2014 pracuje na FF ELTE (Katedra slovanské filologie a Katedra dějin kultury). Je výzkumným pracovníkem a ředitelem Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy a vedoucím OTKA grantu „Hungarika ve sbírkách Památníku národního písemnictví“. Vědecká činnost Andora Mészárose se soustřeďuje především na kulturní vztahy středoevropských národů, kulturní a politické dějiny střední Evropy, historii české literatury a dějiny českých zemí.
 
Vörös István 1István Vörös (1964)
Básník, spisovatel, kritik, překladatel, bohemista a vysokoškolský pedagog patří v Maďarsku mezi uznávané autory, jejichž renomé již překročilo hranice státu. O jeho kvalitách vypovídají také zahraničních ocenění – např. Cena Jána Smreka nebo Cena Premia Bohemica (2005), která je každoročně udílena zahraničním překladatelům, kteří se ve své zemi zasloužili o šíření české literatury. Publikuje od roku 1988 převážně poezii, ale i prózu, dramata, kritiky a studie. Jeho tvorba byla přeložena do mnoha evropských jazyků. Sbírka   V okně spící (překl. Tomáš Vašut, Protimluv, 2008) je reprezentativním výborem českých překladů autorových básní. Jako celek věrně odráží pestrost básníkovy tvorby, jež sahá od existenciální mrazivé grotesky přes klasická haiku až po rýmovanou pohádku.
 
16.00 - 17.00
VAŘÍME S KNIHOU - Foyer
Gastronomické okénko Zsófie Mautner
Populární gastroblogerka a moderátorka pořadu "Snídaně" na maďarské televizní stanici RTL Klub předvede ukázky nejen tradiční maďarské kuchyně.
 
Mautner Zsófia 1Zsófia Mautner (1972)
Ekonomka ovládající šest jazyků (mimo jiné i češtinu) v roce 2009 zanechala diplomatickou kariéru a začala se realizovat jako kuchařka a moderátorka. Vede svůj vlastní gastroblog  Chilli & Vanília pojmenovaný podle své první kuchařky, který se záhy stal nejpopulárnějším v Maďarsku. Účinkuje v kuchařských show. V roce 2011 vydala svou druhou kuchařskou knihu Gyere velem főzni! - Slambuctól bambuszig (Vařme společně! – od šlambucu k bambusu), v roce 2013 vydala publikaci Főzőiskola – Alapfok (Základy vaření). Od roku 2013 moderuje ranní vysílání Snídaně na televizní stanici RTL Klub.
 
 
16.00 - 17.20
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo
PÁD BERLÍNSKÉ ZDI: Odraz demokratizace společnosti a svobody projevu v literatuře a novinářství
Jak žurnalismus a literatura reflektují demokratizaci společnosti dvacet pět let po pádu zdi, která rozdělovala Evropu? Více, či méně svobody? Jak vnímají společenské změny spisovatelé a jak se toto vnímání odráží v literatuře? Objevila se v tomto období v oblasti psaného slova nějaká omezení či cenzura? Jaká byla naše očekávání a do jaké míry se naplnila? Debaty se účastní Jan Faktor (Německo), Csaba Gy. Kiss (Maďarsko) a Erik Tabery (ČR). Moderuje: Rachael Jolley, editorka časopisu Index on Censorship Magazine.
Organizuje: Svět knihy, s.r.o.
 
16.30
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
17.30 - 18.20
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo                
Setkání s maďarským prozaikem a dramatikem Györgyem Spiróem
Prozaik, básník, dramatik, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog, který patří bezesporu k nejplodnějším i nejrespektovanějším představitelům současné maďarské literatury. Napsal také dvě desítky divadelních her, většinou velmi úspěšných, které se hrály v Anglii, Německu, Francii, Rusku, Polsku, Estonsku, Bulharsku atd. České publikum mohlo zhlédnout jeho hry "Šejdíř", "Kuřecí hlava" a "Zahrada".
Moderuje Viktorie Hradská.
Spoluorganizátor: Nakladatelství Kalligram
Tlumočení: čeština, maďarština
 
Prozaik, básník, dramatik, překladatel, publicista a pedagog patří bezesporu k nejplodnějším i nejrespektovanějším představitelům současné maďarské literatury. Je autorem několika románů, filmových scénářů, svazků novel, povídek, esejů a literárních studií a zároveň velmi plodným dramatikem. K jeho nejvýznamnějším divadelním hrám patří Csirkefej (Kuřecí hlava, 1987 – česky 1990 v překladu Viktorie Hradské) a Koccanás (Karambol, 2004), hořká komedie z prostředí současné maďarské společnosti. U nás byly úspěšně uvedeny hry Šejdíř, Kuřecí hlava a Zahrada. Českého vydání se v překladu Anny Valentové dočkal také román Az Ikszek (Pod značkou X., Odeon, 1990) z prostředí polského divadla počátku 19. století. Polští emigranti v Paříži první poloviny 19. století jsou námětem zatím posledního Spiróova románu Messiások (Mesiáši, 2007). Spiróova prozaická a dramatická tvorba svědčí o jeho značném zájmu o historii, z níž čerpá náměty svých děl, prostřednictvím kterých konfrontuje čtenáře a diváky se současností. Jeho vyprávění je neobyčejně svérázné a vtipné a zachycuje v mnohém typický osud intelektuála druhé poloviny 20. století v oblasti tzv. socialistického tábora, ale zároveň je obrazem životního údělu příslušníka židovského národa, který ovšem asimiloval se svým prostředím a cítí se být především maďarským spisovatelem. György Spiró je vedle mnoha dalších vyznamenání nositelem nejprestižnějšího maďarského uměleckého ocenění – Kossuthovy ceny (2006).
 
18.30 - 18.50
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídlo
György Spiró - autogramiáda
 
17. 5. 2014 Sobota
 
10.00 - 10.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)Prazak-Ma madarska cesta
Richard Pražák: "Studie česko-maďarských kulturně-historických vztahů"
Richard Pražák po sobě zanechal významné celoživotní dílo, které zasvětil bádání v oblasti česko-maďarských vztahů. Spektrum jeho výzkumů tvořilo období od počátků maďarské a české státnosti až po současnost. Publikace představuje ucelený přehled nejen o díle velkého hungaristy, o středoevropských vztazích, ale i o tisícileté historii našich zemí a národů.
Moderuje literární historik Dalibor Dobiáš, účinkuje redaktor Andor Mészáros.
 
10.30
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
11.00 - 11.50
VELKÝ SÁL - Střední halaOpravene vydani-malyacademia-harmonia-caelestis
Setkání s prozaikem
Péterem Esterházym
Cenu Magnesia litera 2014 za překladovou knihu si odnesl Robert Svoboda za překlad románu „Harmonia caelestis“, který jsme představili na loňském veletrhu. Letos navážeme českým překladem knihy "Opravené vydání", která v „Nebeské harmonii“ pokračuje zvláštním způsobem. Setkání s (post)moderním aristokratem maďarské literatury moderuje Martin C. Putna.
Spoluorganizátor: Nakladatelství Kalligram
Tlumočení: čeština, maďarština
 
Tento (post)moderní aristokrat maďarské literatury je potomkem slavného šlechtického rodu. Vystudoval matematiku na univerzitě v Budapešti. Od poloviny 70. let je znám jako velice plodný autor a publicista na volné noze. Je neobyčejně nadaným jazykovým ekvilibristou se zálibou ve využívání techniky citací z veškeré literatury. Jeho texty jsou velkým oříškem, ale snad i výzvou pro překladatele. Patří k nejpřekládanějším autorům současné maďarské literatury, je nositelem mnoha prestižních maďarských a evropských ocenění (např. Kossuthova cena, Herderova cena, Manès-Sperber-Preis, Jeanette Schocken Preis). Esterházy neskrývá své sympatie k české kultuře, obzvláště pak k Bohumilu Hrabalovi. V češtině doposud vyšly jeho knihy Malá maďarská pornografie (Mladá fronta, 1992, 2008), Hrách na zeď (Hynek, 1999), Hrabalova kniha (Havran, 2002), Pomocná slovesa srdce (Dauphin, 2005). Povídka Život a literatura vyšla ve svazku Příběh (Academia, 2007), kterou vydal společně s Imrem Kertészem, maďarským laurátem Nobelovy ceny za literaturu. Objemný román Harmonia cælestis (česky Akademia, 2013) patřící k autorovým nejuznávanějším a nejúspěšnějším dílům byl nominován na Cenu Magnesia litera za překlad. Jde především o experimentální románový útvar rozlehlý v čase i prostoru, jehož novum spočívá v originální kompozici, v různorodosti použitých žánrových forem i stylů. Autor překladu Robert Svoboda pro letošek připravil knihu Javított kiadás (Opravené vydání), která právě vychází v Nakladatelství Academia.
 
Svoboda RobertRobert Svoboda (1956)
Český hungarista žijící v Budapešti, studoval na FF UK v Praze a FF Univerzity Lóránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti. Od konce 70. let minulého století žije v Budapešti. Bývalý novinář, rozhlasový redaktor, v 90. letech budapešťský korespondent různých českých a slovenských médií, dnes překladatel, tlumočník, redaktor a publicista na volné noze. Překládá do češtiny maďarskou prózu i poezii a zabývá se i popularizací české kultury v Maďarsku.
V roce 2014 se stal držitelem Magnesie Litery v kategorii překladová kniha za překlad románu Pétera Esterházyho Harmonia caelestis.
 
12.00
S201 - Střední hala
Péter Esterházy - autogramiáda
 
13.00 - 13.50
LITERÁRNÍ SÁL - Pravé křídloTothova-Akvárium
Setkání se spisovatelkou a básnířkou Krisztinou Tóthovou, prezentace románu „Akvárium“
Uznávaná básnířka a prozaička s velmi osobitým stylem charakterizovaným opakováním motivů a vět v různých kontextech a odhalováním nejrůznějších skrytých souvislostí v jazyce i skutečnosti. Tento přístup uplatňuje zejména díky vytříbenému smyslu pro detail a nevšední citlivosti. Její sbírka povídek "Vonalkód" ("Čárový kód") vyšla česky v roce 2011. Nyní vychází v Nakladatelství Fra v překladu Jiřího Zemana její první román "Akvárium".
Moderuje Robert Svoboda.
Tlumočení: čeština, maďarština
 
Sympatická básnířka a prozaička patří již řadu let k předním autorkám současné maďarské literatury. Vystudovaná sochařka později absolvovala obor maďarština-historie na ELTE v Budapešti a po stipendijním pobytu v Paříži ve druhé polovině 90. let působila jako spolupracovnice Francouzského institutu v Budapešti. V současnosti se vedle psaní a překládání z francouzštiny věnuje také výrobě vitráží a restaurátorství. Jako básnířka debutovala v roce 1989 sbírkou Őszi kabátlobogás (Podzimní vlání kabátu), následovaly sbírky A beszélgetés fonala (1994, Nit rozhovoru), Az árnyékember (1997, Stínový člověk), Porhó (2001, Prašan) či Síró ponyva (2003, Plačící škvár). Roku 2003 vydala rovněž básnickou sbírku pro děti A londoni mackók (Londýnští medvídci). Básně i prózy Krisztiny Tóth se shodně vyznačují vytříbeným smyslem pro detail a citovostí, příznačnou pokorou, vnímavostí a emotivností, pramenící ze specifického přístupu k hodnotám života i každodenní realitě. Díky citlivému přístupu k jazyku je pro její díla charakteristický prvek odhalování skrytých či upozaděných souvislostí ve vztahu jazyka a skutečnosti. Za svou tvorbu získala Krisztina Tóth řadu ocenění; Cena Attily Józsefa (2000), Cena Palládium (2001), Cena Sándora Máraiho (2007). Uznání kritiky si získala její prozaická prvotina, povídkový soubor Vonalkód (česky Čárový kód, Fra, 2011). Letos se čeští čtenáři mohou seznámit s jejím prvním románem Akvárium (2013), který v překladu Jiřího Zemana vydává opět nakladatelství Fra.

  

13.00 - 14.00
VAŘÍME S KNIHOU - Foyer
Gastronomické okénko Zsófie Mautner
(více informací viz. pátek  16.5. - 16.00)
 
14.00
S201 - Střední hala
Krisztina Tóthová - autogramiáda

 

14.00 – 14.40
7fejutunder-kicsi4szogletukerekerdo
Sál RSK – Pravé křídlo
Pohádky Ervina Lázára přednese Alexandr Skutil
Čtení nejen pro děti z povídek originálního vypravěče.

 

 

14.20
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...

 

15.00 - 15.50
nekdo jiny obalka webPeter Nadas - Konec jedne sagy
S201 - Střední hala
Medailonky maďarských spisovatelů
Tvorbu laureáta Nobelovy ceny Imreho Kertésze a spisovatele Pétera Nádase připomenou mimo jiné úryvky z jejich nově vydaných českých překladů.
Moderuje literární historik Evžen Gál. Úryvky z děl čte Tomáš Turek.
 
 
 
 
 
 
16.00
S201 - Střední hala
Lidové tance
Maďarské lidové tance ze všech regionů Karpatské kotliny v podání tanečníků Taneční skupiny Kecskemét.
 
 
16.30 - 17.50
VELKÝ SÁL - Střední halaHrabal-Vargaek
Hrabal v Maďarsku
O nebývalé popularitě Bohumila Hrabala v Maďarsku diskutují překladatelé Zsuzsa V. Detre a György Varga, autor literárního dialogu s Hrabalem "Kličky na kapesníku" László Szigeti a prozaik Péter Esterházy, jehož román "Hrabalova kniha" vyšel česky v roce 2002. Moderuje Zdenko Pavelka.
Tlumočení: čeština, maďarština
 
 
Szigeti LászlóLászló Szigeti (1949) - Slovensko
Novinář, publicista, redaktor a nakladatel, který pochází a dodnes žije v Dunajské Stredě na Slovensku. Studoval v rodném městě, Komárně a Bratislavě. Od začátku 70. let působil jako novinář v Dunajské Stredě a Bratislavě, krátce byl dramaturgem maďarského divadla Thália v Košicích. Patřil k významným osobnostem státního převratu na Slovensku v roce 1989. V roce 1992 založil kulturně-umělecký časopis a nakladatelství Kalligram, které se vyprofilovalo coby důležité centrum celomaďarského intelektuálního života. Je autorem zajímavých dialogových svazků, ze kterých je českému čtenáři asi nejznámější kniha Kličky na kapesníku, rozhovor s Bohumilem Hrabalem z let 1984 – 85.
 
V Detre ZsuzsaZsuzsa V. Detre (1955)
Překladatelka a redaktorka z francouzštiny, ruštiny a češtiny působila 23 let v nakladatelství Europa, kde připravila k maďarskému vydání na 150 titulů původní české tvorby od nejstarší literatury až po tu současnou, za což byla roku 1998 vyznamenána cenou Ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis. Uměleckým překladem se zabývá od svých studijních let, z české lieratury má na kontě přes třicet titulů autorů jako Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký, Vladimír Páral, Ivan Klíma, Tereza Boučková, Jiří Kratochvil, Irena Obermannová, Miloš Urban a Jiří Weil.
 
Varga GyörgyGyörgy Varga (1954)
Překladatel, bohemista a diplomat, který začátkem 80. let dokončil studia maďarštiny a češtiny na univerzitě v Budapešti. Ve své diplomové práci se zabýval českým divadlem let 1945–1970. Hodně překládal a psal o české literatuře. V 80. letech byl v úzkém kontaktu s českým disentem. V roce 1988 se stal budapešťským zpravodajem československé redakce Svobodné Evropy. Po pádu minulého režimu působil ve funkci maďarského velvyslance v Praze. V roce 1997 byl vyznamenán českou medailí Za zásluhy I. stupně, je také nositelem Malého kříže Řádu Maďarské republiky. Jeho další důležitou diplomatickou misí bylo založení a poté i vedení maďarského konzulátu v Košicích. V letech 2005-2010 byl ředitelem Maďarského institutu Praha. Mezi knižními tituly, které přeložil, najdeme díla Bohumila Hrabala, Václava Havla, Ivana Klímy, Josefa Škvoreckého, Milana Kundery a Petra Pitharta.
 
18.00 - 18.50KissGY-Nemzetek es eloiteletek
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
Národy a předsudky - rozhovor s literárním historikem Csabou Gy. Kissem
Autor odborných studií, esejů a článků na téma literárních vztahů debatuje s Bohumilem Doležalem o předsudcích spojených s našimi sousedními národy. Kniha "Národy a předsudky - eseje a studie od Jadranu k Baltu" vyšla v roce 2013 v maďarštině a angličtině u nakladatelství Nap Kiadó.
Po rozhovoru autor podepisuje anglickou verzi knihy.
 
18.00
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
 
 
18. 5. 2014 Neděle
 
10.00 - 10.50kalmangabor nova
S201 - Střední hala
Setkání s mladým autorem Gáborem Kálmánem
Povídkový soubor Nova získal cenu Sándora Bródyho za nejlepší literární prvotinu v Maďarsku (2011). Kniha ve slovenštině vychází v Nakladatelství Kalligram.
Moderuje redaktor Jan M. Heller.
Spoluorganizátor: Nakladatelství Kalligram
Tlumočení: čeština, maďarština
 
Kálmán Gábor f-Valuska GáborGábor Kálmán  (1982)
Spisovatel a someliér, který prožil dětství na Slovensku mezi Levicemi a Banskou Štiavnicí. V roce 1996  natrvalo  přesídlil do Maďarska, kde vystudoval maďarský jazyk a literaturu na ELTE v Budapešti. Kniha Nova získala cenu Sándora Bródyho za nejlepší literární prvotinu v Maďarsku (2011). Autor v ní důvtipně uvil věnec z krátkých próz, které pomocí motivu retrospektivy tvoří bezmála ucelený román. Z pera mladého maďarského autora se tak dozvídáme, jak proměnlivý tok dějin druhé poloviny 20. století ovlivnil sociální obraz života na slovenském venkově.
 
  
11.15
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak...
 
12.00 - 12.50
S201 - Střední hala
Revue Souvislosti - maďarská literaturasouvislosti-logo
Při příležitosti čestného hostování Maďarska na knižním veletrhu Svět knihy 2014 vydává literární revue Souvislosti speciální číslo věnované maďarské literatuře. Autory vybraných úryvků jsou významní spisovatelé jako například G. Ottlik, F. Karinthy, M. Babits, D. Varró, P. Esterházy, K. Tóthová a další.
Účinkují šéfredaktor Martin Valášek, překladatelé Lucie Szymanowska, a redaktorka Marta Pató.

 

13.20
S201 - Střední hala
Lidové tance
Maďarské lidové tance ze všech regionů Karpatské kotliny v podání tanečníků Taneční skupiny Kecskemét.
 
14.00
S201 - Střední hala
PLASTIKON
Perly světové literatury trochu jinak... 

 

 

 

VÝSTAVY:
 
Externí výstava:
 
Maďarský institut Praha – foyer a klub, Rytířská 25-27, Praha 1
29. 4. - 21. 6. 2014.Hrabal-galaxis-katalogus boritoja
Hermeneutická putovní výstava představuje momentky ze života Bohumila Hrabala očima jeho maďarských obdivovatelů. V Maďarsku sbírka s velkým úspěchem koluje od roku 2005 a dokládá tak obrovskou popularitu českého autora u maďarského publika.
Otevírací doba: pondělí - čtvrtek 10.00 - 18.00
pátek 10.00 - 14.00.
Spoluorganizátor: Fekete Ökör Baráti Kör
hrabal-galaxis foto1
 
 
VELKÝ SÁL - Střední hala
Budapešť od Bartóka k Banksymu
Výstava fotografií Györgye Czabána nepředstavuje město jako hezké nebo ošklivé, jen svérázně osobité. Zachycuje různá zákoutí ze zvláštních úhlů pohledu, čímž zobrazované symboly nabývají nových významů.
Spoluorganizátor: Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház (Dům maďarských fotografů)
Czaban 01
 
Czaban GyorgyGyörgy Czabán (1957)
Nezávislý fotograf, režisér, spisovatel a redaktor, zakladatel festivalu Mediawawe, předseda Svazu maďarských nezávislých filmařů a videotvůrců, šéfredaktor časopisu Pohyblivé obrázky.
 
 
 
 
 
P 111 - Pravé křídlo
Dne 26. listopadu 2013 uplynulo 160 let od okamžiku, kdy císař František Josef schválil zřízení „učitelské stolice uherského jazyka na universitě Pražské“. Panelová výstava slovem i obrazem připomíná období výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách (fakticky na univerzitě v Praze a v Brně).
Spoluorganizátor: Katedra středoevropských studií - FFUK
 
 
Další programy a zajímavosti stánku MAĎARSKO:
 
Literární jarmark - PLASTIKON
Maďarský stánek na letošním veletrhu Svět knihy 2014 se ponese v duchu literárního jarmarku. Korzující návštěvníky bude lákat skupina klaunů, kteří hravým způsobem navodí tu  správnou literární atmosféru například recitací úryvků na přání či osobitou pantomimou ztvárňující ukázky ze skvostů světové literatury. Tyto perly světové literatury můžete zažít trochu jinak denně víckrát v produkci PLASTIKON (časy vystoupení viz. výše v programu)
 
Lidové tance
Maďarské lidové tance ze všech regionů Karpatské kotliny předvede soubor mladých tanečníků. 

Zřizovatelem Taneční skupiny Kecskemét, která vznikla v roce 1976, je kesckemétské Kulturní a konferenční centrum. Jakožto reprezentační těleso župního města a župy Bács-Kiskun uvádí maďarské tance i tance dalších národů Karpatské kotliny. Nejhlavnějším posláním skupiny je sběr, nácvik a předvádění lidových tanců a tradic z oblasti Kecskemétu a Kiskunságu.

 

Menší skupina souboru vystoupí každý den na stánku MAĎARSKO (časy vystoupení viz. výše v programu)

 
Maďarská turistika
Součástí maďarské expozice bude informační pult pražské pobočky společnosti MAĎARSKÁ TURISTIKA a.s., která je oficiálním národním zástupcem a informačním střediskem pro maďarský cestovní ruch.
 
 
JAK PŘEŽÍT MAĎARŠTINU
Umíte maďarsky? Ne? Na našem stánku dostanete praktický kapesní slovníček pro cestu do Maďarska.
kisszotar-borito